Hyvinvointiklubi Muutos JÄSENEHDOT
Kaakkois-Suomen Hyvinvointi OY päivitetty 10.11.2022
2867200-1

JÄSENEHDOT, HYVINVOINTIKLUBI MUUTOS

Näitä sopimusehtoja noudatetaan Hyvinvointiklubi Muutoksen jäsenyyksiin ja tuotteisiin 1.12.2022 alkaen

1. Hyväksyttyään jäsenehdot Muutoksen asiakkaalla on oikeus kuntosalin ja palveluiden käyttöön alla olevien kuvauksien mukaisesti. Jäseneksi ei voi liittyä hyväksymättä jäsenehtoja. Liittyminen tapahtuu muutoksen verkkosivujen kautta osoitteessa muutosklubi.fi Poikkeavista jäsenyyksistä tai palveluista tehdään erikseen kirjallinen sopimus, jossa nämä jäsenehdot ovat liitteenä. Hyvinvointiklubin jäsenyyden voi allekirjoittaa vain 18 vuotta täyttänyt. Alle 18 vuotiaiden jäsensopimukset tehdään aina huoltajan kanssa. Alle 14 vuotiaalla jäsenellä tulee olla kuntosalilla aina mukanaan vastuussa oleva huoltaja tai aikuinen

2. Jäsenyys ja tuotteet valitaan liittymisen yhteydessä. Sopimus katsotaan tehdyksi molempien osapuolten allekirjoitettuaan sopimuksen. Verkossa tehty liittyminen katsotaan toteutuneeksi, kun ensimmäinen lasku on toimitettu asiakkaalle tilauksen mukaan.

Toistaiseksi voimassaoleva jäsenyys. Jäsen voi käyttää kuntosalia vuoden jokaisena päivänä klo 5-23 välisenä aikana. Sopimuksessa on 30 vrk irtisanomisaika. Mikäli määräaikainen sopimus jatkuu automaattisesti sopimusajan jälkeen, sopimusta tulkitaan toistaiseksi olevana sopimuksena.

3kk Klubijäsenyys on voimassa kolme (3) kuukautta sopimuksen tekohetkestä. Sopimus jatkuu jäsenyys kolmen (3) kuukauden määräajan täytyttyä toistaiseksi voimassaolevana, ellei sitä ole irtisanottu 30vrk ennen määräaikaisuuden päättymistä. Tuotteen voi maksaa kertamaksuna tai kuukausittain. Sopimusta ei voi peruuttaa. Jäsenyyden jäädyttäminen on mahdollista (kts. jäädyttäminen).

6kk Klubijäsenyys on voimassa kuusi (6) kuukautta sopimuksen tekohetkestä. Sopimus jatkuu jäsenyys kuuden (6) kuukauden määräajan täytyttyä toistaiseksi voimassaolevana, ellei sitä ole irtisanottu 30vrk ennen määräaikaisuuden päättymistä. Tuotteen voi maksaa kertamaksuna tai kuukausittain. Kuukausittain maksettavaa jäsenyyttä ei voi peruuttaa. Jäsenyyden jäädyttäminen on mahdollista (kts. jäädyttäminen)

12kk Klubijäsenyys on voimassa 12 kuukautta sopimuksen tekohetkestä. Sopimus jatkuu jäsenyys 12kuukauden määräajan täytyttyä toistaiseksi voimassaolevana, ellei sitä ole irtisanottu 30vrk ennen määräaikaisuuden päättymistä. Tuotteen voi maksaa kertamaksuna tai kuukausittain. Kuukausittain maksettavaa jäsenyyttä ei voi peruuttaa. Jäsenyyden jäädyttäminen on mahdollista (kts. jäädyttäminen)

Eläkeläisten ja opiskelijoiden jäsenyydet ovat saman hintaisia. Muutosklubi voi tehdä tapauskohtaisia erikoistarjouksia erikseen pyydettynä ja perusteltuna.

Personal training -sopimukset edellyttävät voimassa olevaa Muutos -hyvinvointiklubin jäsenyyttä. Personal training -sopimus on rinnastettavissa jäsenyystuotteisiin ja jäsenehtoja sovelletaan niihin samalla tavalla, mikäli ne luodaan kuukausimaksu - periaatteella. Personoituja personal training -sopimuksia voidaan tarjota asiakkaan tarpeiden mukaan.

Kuntosalin käyttöoikeuden (10 -kortti, kertakäynti) ostaneet asiakkaat sitoutuvat noudattamaan hyvinvointiklubin sääntöjä. Ostoa ei palauteta missään tapauksessa eikä käyttöoikeutta voida siirtää. Tuote on voimassa 6 kuukautta ostopäivästä. Kuntosalin säännöt ja etiketti löytyvät osoitteesta muutosklubi.fi

3. Jäsenyyden alkaminen ja voimassaolo. Jäsenyys alkaa sopimuksen tekohetkellä. Verkossa tehdyn asiakkuuden voi peruuttaa 14 vrk kuluessa sopimuksen tekohetkestä, mikäli jäsenyyttä ei ole käytetty. Jäsenyys päättyy jäsentyypin mukaan joko tai irtisanomisen johdosta, sopimuksen tai käyttökertojen loppuessa.

4. Jäsenyyden irtisanominen tapahuu sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@muutosklubi.fi. Toistaiseksi voimassaolevassa sopimuksessa on 30 vuorokauden irtisanomisaika. Määräaikaista sopimusta ei voi irtisanoa kesken määräaikaisen jäsenkauden, paitsi erityistapauksissa kuten kuolema, invaliditeetti tai muu vakava sairaus. Määräaikaisen sopimuksen voi irtisanoa päättyväksi määräaikaisuuden päättymiseen viimeistän 30 vrk ennen määräaikaisuuden päättymistä.

5. Jäsenyyden jäädyttäminen on mahdollista sairauden, vamman, raskauden, varusmiespalveluksen tai muualla tapahtuvat opiskelun tai asumisen vuoksi. Jäsenellä on velvollisuus esittää jäädytettäessä asiasta todistus. Asiakkuudesta jäädytetään vain kokonaisia kalenterikuukausia. Mikäli jäädytettävä sopimus on määräaikainen, määräaikaisuuden päättyminen siirtyy jäädytysajan pituuden mukaisesti myöhemmäksi.

6. Jäsenyyden purkaminen voi tapahtua yksipuoleisesti hyvinvointiklubin toimesta, mikäli jäsen oleellisesti rikkoo hyvinvointiklubin sääntöjä tai aiheuttaa toistuvasti muille asiakkaille häiriötä. Mikäli asiakas laiminlyö maksunsa, oikeus kuntosalin käyttöön voidaan sulkea. Tämä ei poista asiakkaan maksuvelvollisuutta koskien määräaikaisia jäsenyyksiä tai muita sovittuja laskutuksia.

7. Sopimussakko. Hyvinvointiklubilla on oikeus periä viidenkymmenen (50) euron suuruinen maksu, jos jäsen vakavasti rikkoo jäsensopimuksen ehtoja. Tämä ei kuitenkaan rajoita oikeutta vaatia täysimääräistä vahingonkorvausta jäsenen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

8. Maksutavat

E-lasku on suositeltava laskutustapa. Asiakas vastaa e-laskusopimuksen tekemisestä verkkopankissaan. Mikäli asiakas ei muodosta e-laskusopimusta, asiakkaalle lähetetään paperilasku, johon lisätään laskutuslisä viisi (5) euroa.

Lasku voidaan tehdä yritysasiakkaalle tai erityistapauksessa asiakkaan tarvitessa laskun kirjanpitoon tai ulkopuoliselle taholle tositteeksi. Laskutuslisä on 5€

Kortti -maksut tehdään etukäteen ennen laskun muodostumista esim. sopimusta tehtäessä. Kortilla voi myös maksaa tuotteita, joita ei veloiteta kuukausittain. Liikuntasetelit on toimitettava/maksu suoritettava ennen laskun muodostumista tai sopimuksen teon yhteydessä.

Käteismaksu. Otamme vastaan käteismaksuja vain poikkeustapauksissa.

9. Henkilötiedot. Muutos käsittelee jäseniltä saamiaan henkilötietoja, joita se tarvitsee sopimuksen tekemiseen ja jäsenyyden hallinnoimiseen, Suomen henkilötietolain (523/1999 muutoksineen) mukaisella tavalla. Mikäli jäsen on jäsensopimuksessa antanut suostumuksensa suoramarkkinointipostin vastaanottamiseen Muutokselta, voi Muutos toimittaa sen omia ja sen välitettävänä olevia tuotteita ja palveluitaan koskevaa suoramarkkinointipostia jäsenelle. Jäsen voi kuitenkin milloin tahansa ilmoittaa suostumuksensa rajoittamisesta tai sen peruuttamisesta kirjallisesti ilmaisten.

10. Säännöt on luettavissa verkkosivuilla https://www.muutosklubi.fi/saannot-ja-etiketti/ Hyväksymällä jäsenehdot, asiakas sitoutuu noudattamaan etikettiä sekä sääntöjä.

Powered by DL Prime Online (www.dlsoftware.com)